Od kilku lat zajmuję się pomocą w uzyskaniu zezwolenia na zakup nieruchomości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Klienci, którzy do mnie dzwonią często zadają to samo pytanie, a mianowicie: ile się czeka na zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca? Jest to zrozumiałe, bo skoordynowanie wszystkich działań m.in. podpisania umowy przedwstępnej u notariusza, złożenie wniosku do banku, złożenie wniosku do MSWIA, wymaga rozplanowania tego w czasie. Dlatego dzisiejszy wpis poświęcony jest temu, ile trwa postępowanie w MSWIA.

Kolejność wniosków ma znaczenie

Ministerstwo rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości, w kolejności ich wpływu. To niejednokrotnie wpływa na wydłużenie postępowania, ponieważ taki wniosek oczekuje w kolejce na przyjęcie do rozpoznania. W momencie, gdy sprawa zostaje przyjęta do rozpoznania, to formalnie sprawa powinna zostać rozpoznana w terminie do 2 miesięcy, ale do tego terminu nie wlicza się m.in.. terminów na uzupełnienie braków formalnych, opóźnień spowodowanych z winy stron lub opóźnień niezależnych od stron. Z tego względu, często realny czas rozpoznania wniosku jest dłuższy niż 2 miesiące.

Porada: Aby przyspieszyć proces wydania decyzji przez MSWIA, warto złożyć kompletny wniosek tzn. zawierający wszystkie wymagane dokumenty.

Ile trwa postępowanie w praktyce?

W praktyce czas zakończenia sprawy tj. od momentu wysłania wniosku do otrzymania decyzji zezwalającej na zakup nieruchomości oraz zaświadczenia o ostateczności tej decyzji wynosi średnio 5 miesięcy. Oczywiście, zdarzają się przypadki, gdy decyzja jest wydana nawet w terminie 2 miesięcy, jak również takie, gdy postępowanie trwa trochę dłużej.

***

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami odnośnie zgody w MSWIA: