Nieterminowa płatność stanowi bolączkę wielu przedsiębiorców. Brak zapłaty przez kontrahenta niejednokrotnie nakręca spiralę. Klient jest w zwłoce z płatnością, przez co nie możesz zapłacić swoim podwykonawcom, a oni z kolei nie płacą swoim dostawcom itd. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do poważnych problemów z płynnością finansową. Dzisiaj przedstawię Ci możliwe działania jakimi dysponujesz, gdy kontrahent nie płaci.

Miękka windykacja

Moim Klientom zawsze doradzam, rozpoczęcie dochodzenia należności od działań na etapie przedsądowym. Sąd jest ostatecznością. Oczywiście, w przypadku wygranej będziesz odczuwać satysfakcję, ale nim sprawa się zakończy minie w najlepszym wypadku kilka miesięcy, a w praktyce kilka lat. Dlatego pieniądze, których dochodzisz zobaczysz dopiero po długim oczekiwaniu, natomiast odsetki za opóźnienie raczej nie złagodzą tego oczekiwania (obecnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7%, podczas gdy większość kredytów bankowych jest wyżej oprocentowana).

Z tego względu, zacznij od przedsądowego wezwania do zapłaty. Niejednokrotnie wezwanie do zapłaty wysłane bezpośrednio przez prawnika ma lepszy efekt. Niektórzy prawnicy, w tym ja, praktykują również windykację telefoniczną. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem pozwala na poznanie przyczyn braku zapłaty, bardzo często jest to punkt wyjścia do zawarcia porozumienia.

Plusy:

  • zaoszczędzony czas
  • niższe koszty dochodzenia należności
  • zachowanie relacji biznesowych

Wpis do rejestru dłużników

W ramach działań, które mogą być podjęte przed skierowaniem sprawy do Sądu, mieści się również wpis nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników. Taki wpis będzie stanowił dla dłużnika niewątpliwie niedogodność, ponieważ informacja o zadłużeniu będzie publicznie dostępna. Dopiero po całkowitej spłacie zadłużenia, dłużnik zostanie wykreślony z rejestru. Ważne jest, aby przed wysłaniem wniosku o wpis do rejestru dłużników, wezwać dłużnika do zapłaty z informacją, że jeżeli nie zapłaci zostanie wpisany do konkretnego rejestru dłużników (jest to jedno z wymagań przed złożeniem wniosku).

Plusy:

  • dodatkowy motywator dla dłużnika do spłaty zadłużenia

Postępowanie pojednawcze

Pomiędzy miękkimi działaniami windykacyjnymi a skierowaniem sprawy do sądu znajduje się postępowanie pojednawcze. Takie postępowanie jest zdecydowanie tańsze niż wytoczenie powództwa. Obecnie opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zależy od wartości roszczenia. W przypadku, gdy dochodzisz kwoty do 10.000,00 zł opłata za wniosek wynosi 40,00 zł, natomiast gdy Twoje roszczenie przekracza tę kwotę opłata sądowa jest stała i wynosi 300,00 zł. Niejednokrotnie na tym etapie dochodzi do porozumienia, czego wynikiem jest zawarcie ugody sądowej. Dzięki czemu, w przypadku gdy dłużnik nie będzie respektował ugody, sprawa może zostać skierowana bezpośrednio do komornika. Dodatkowo złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa również bieg terminu przedawnienia. O tym jakie skutki ma przerwanie biegu przedawnienia piszę w tym wpisie.

Plusy:

  • przerwanie biegu terminu przedawnienia
  • niższa opłata sądowa niż w przypadku pozwu
  • w przypadku zawarcia ugody sądowej możliwość skierowania sprawy do komornika, gdy dłużnik nie przestrzega postanowień ugody

Postępowanie sądowe

W przypadku postępowania sądowego jest kilka możliwości w jaki sposób sąd będzie rozpoznawał sprawę tj. w trybie zwykłego postępowania, nakazowego, upominawczego lub uproszczonego, czy też elektronicznego postępowanie upominawczego. Od charakteru i wysokości roszczenia (a także od wniosku w przypadku postępowania nakazowego), zależy w jaki sposób sąd będzie rozpoznawał sprawę. Nie bez znaczenia będą również dowody, którymi dysponujesz. Z kolei, rodzaj postępowania ma wpływ na wysokość opłaty sądowej. Na potrzeby postępowania sądowego bardzo istotne jest zgromadzenie materiału dowodowego. Z tego względu, niejednokrotnie jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, warto uzyskać od dłużnika dokumenty (np. pisemne oświadczenie o uznaniu roszczenia – o tym jakie to ma znaczenie piszę tutaj), ułatwiające dochodzenie należności w sądzie.

Plusy:

  • uzyskanie tytułu wykonawczego, uprawniającego do skierowania sprawy do komornika
  • zasądzenie należności wraz z odsetkami

 

***

W mojej praktyce zawodowej sprawy o zapłatę są bardzo powszechne. Jestem zwolenniczką załatwiania takich sprawach jeszcze na etapie przedsądowym, dzięki czemu jest szansa na zachowanie relacji biznesowych. W przypadku niepowodzenia działań podjętych na etapie przedsądowym, kieruję sprawę do sądu, dobierając ścieżkę postępowania, tak aby zminimalizować czas i koszty. Przedstawione sposoby odzyskania należności, to metody najczęściej przeze mnie stosowane.