Na początek małe zadanie:  Jak myślisz o prawniku, to co widzisz? Jak wygląda? Czym się właśnie zajmuje?

Większość osób zapewne odpowie, że widzi osobę ubraną w togę, która stoi na sali sądowej i z zapałem wygłasza mowę. Taki obraz prawników jest powszechnie promowany przez kulturę masową. Filmy i seriale z reguły skupiają się na wystąpieniach na sali sądowej. Nic dziwnego, bo jest to “filmowy” aspekt tej pracy. Jednak praca prawnika to nie tylko rozwiązywanie sporów, wkraczanie do sprawy, gdy jest już tak zaawansowana, że potrzebna jest pomoc specjalisty, ale praca prawnika to również doradztwo mające na celu zapobieżenie tego rodzaju sytuacjom. Konsultacje prawne pozwalają na zgłębienie danego tematu, poznanie plusów i minusów danego zagadnienia, ewentualnych ryzyk, jak również dowiedzenie się na co konkretnie zwrócić uwagę w dalszych rozmowach z drugą stroną. Niestety, jest to raczej zapomniany aspekt tej pracy, a szkoda, ponieważ profilaktyczne skorzystanie z pomocy prawnika może uchronić przed późniejszymi problemami prawnymi.

Żeby sprawdzić, jak radzisz sobie z profilaktyką prawną proponuję krótki test.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami i odpowiedz tak lub nie.

 1. czy podejmując ważną życiową decyzję (np. zakup mieszkania, zaciągnięcie kredytu, podpisanie umowy o pracę) konsultujesz ją z prawnikiem?
 2. czy podpisując umowę (np. umowę sprzedaży, najmu, współpracy) czytasz ją, wprowadzając swoje zmiany?
 3. czy w relacjach biznesowych, zawodowych, gdy pojawi się problematyczna kwestia od razu ją wyjaśniasz z drugą stroną?
 4. czy w sytuacji, gdy pojawia się nieznane dla Ciebie zagadnienie prawne to pogłębiasz swoją wiedzę (np. konsultujesz, szukasz informacji w Internecie)?
 5. czy korzystając z internetowych publikacji na tematy prawnicze zwracasz uwagę na datę publikacji?

Jeżeli większość odpowiedzi to “tak”, moje gratulacje jesteś na dobrej drodze do uniknięcia sporów w przyszłości. Jeżeli jednak większość odpowiedzi to “nie”, warto poczytać wskazówki poniżej. W przypadku, gdy na większość pytań padła odpowiedź “to zależy”, wykazujesz potencjał, żeby zostać prawnikiem 😉

Czym jest profilaktyka prawna?

Profilaktyka prawna, to nic innego jak dbanie o swoje interesy. Często aspekt prawny danej sprawy jest bagatelizowany, nie myśli się o ryzykach, ewentualnych konsekwencjach. Takie podejście może bezpośrednio doprowadzić do problemów w przyszłości, szczególnie jeżeli po drugiej stronie będzie osoba, która prezentuje całkowicie odmienne podejście. Warto wykazać zainteresowanie kwestiami prawnymi już na etapie podejmowania decyzji o danym działaniu. Dzięki temu istnieje szansa na lepsze zabezpieczenie swoich interesów na przyszłość i uniknięcie sporu.

Pokażę Ci to na przykładzie. Powiedzmy, że planujesz kupić mieszkanie, szukasz ofert, spotykasz się z pośrednikami. Już na tym etapie, warto zwrócić uwagę na aspekty prawne m.in.

 • kim jest deweloper?
 • jakie ma realizacje na swoim koncie?
 • jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi – czy to jest jednoosobowa działalność czy spółka?
 • w jaki sposób finansowana jest inwestycja – czy w całości ze środków własnych, czy również z wpłat klientów?
 • w przypadku, gdy deweloper prowadzi działalność w formie spółki, przejrzyj również jego dokumenty rejestrowe w sądzie – dzięki temu zweryfikujesz m.in. sytuację finansową dewelopera na podstawie jego sprawozdania finansowego;
 • zwróć uwagę kim jest generalny wykonawca – jakie ma realizacje na swoim koncie, czy wystąpiły jakieś wady, jaką ma opinię?

Ta czujność może Cię uchronić przed późniejszymi problemami np. z wadami, które mogą się pojawić po odbiorze mieszkania. Co więcej, istotne jest, aby deweloper był w ogóle wypłacalny. Załóżmy, że pojawiły się wady w mieszkaniu, uzyskałeś wyrok na podstawie, którego deweloper jest zobowiązany do zapłaty. Jednak okazało się, że deweloper nie ma środków na zaspokojenie Twojego roszczenia. Z tego względu, tak ważne jest zweryfikowanie wypłacalności dewelopera już przed podpisaniem umowy. Warto też zbadać księgę wieczystą nieruchomości, w szczególności obciążenia ustanowione na nieruchomości. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dopiero przy podpisywaniu umowy o notariusza okazuje się, że na nieruchomości ustanowione jest prawo dożywocia, czyli mieszkanie zajmuje domownik, o którym nikt wcześniej nie wspominał.

Mam nadzieję, że ten przykład naświetlił Ci na czym polegają działania zapobiegawcze. Tutaj problematyka zakupu mieszkania omówiona została jedynie skrótowo, sam temat jest na tyle obszerny, że zasługuje na odrębny wpis.

W drugiej części dowiesz się w jaki sposób podejmować działania zapobiegawcze.